Er was eens, in het midden van de 5de eeuw na het begin van de jaartelling, een voorname vrouw genaamd de Prinses van Zweeloo. Zij leefde in de middeleeuwen, in het oude Drentse dorp Zweeloo. Haar verhaal begint met de ontdekking van haar graf, dat in 1952 aan het licht kwam tijdens zandwinningwerkzaamheden, niet ver van het Kerkje van Sweel.

De Prinses van Zweeloo werd niet alleen begraven; ze rustte te midden van ongeveer 110 graven. Wat dit graf echter zo buitengewoon maakte, was niet alleen het feit dat het om een vrouw van aanzien ging, maar ook dat er zes paardengraven werden ontdekt in de nabijheid van haar laatste rustplaats.

Bij het opgraven van het graf werden schatten onthuld die de pracht en praal van haar leven in de middeleeuwen onthulden. Onder de vondsten bevonden zich bronzen spelden, een ketting van glazen kralen en een snoer van barnstenen kralen. Een zilveren ringetje, een toiletgarnituur van zilver en een bronzen sierspeld in de vorm van een vlinder getuigden van haar verfijnde smaak en welstand. Het graf onthulde ook grote barnstenen en glazen kralen, bronzen ringen, armbanden en sleutels.

De kleding die ze droeg, gaf blijk van haar hoge sociale status. De bewaard gebleven linnenfragmenten waren van een uitzonderlijk fijne kwaliteit. Een reconstructie van haar kleding, gebaseerd op textielresten en sieraden, onthulde een opvallend detail: een snoer van enorme glazen kralen rond haar middel. Om haar nek droeg ze een kostbaar snoer van barnstenen kralen, een schat die zelden in Nederland werd gevonden.

Een bijzonder kenmerk van haar kleding was de wollen mantel die op de borst werd vastgehouden door een prachtige vergulde bronzen vlinderfibula. Deze sierlijke mantelspeld kwam uit Noord-Duitsland, wat suggereerde dat de Prinses van Zweeloo connecties had met dat gebied, wellicht zelfs met familieleden daar.

De rijke vrouw, de Prinses van Zweeloo, kreeg haar naam door haar indrukwekkende grafvondsten en de pracht van haar begrafenis. Haar verhaal weerklinkt door de eeuwen heen als een testament van weelde en verbindingen in de oude tijden van Zweeloo.