Hunsow mysterieuze stad uit de prehistorie

In de diepste uithoeken van het Hunzedal, waar het landschap gehuld was in een mysterieuze waas van legendes en verhalen, lag eens een stad genaamd Hunsow. Het was een stad van oude glorie, verscholen tussen de hoogten van Drenthe en de weelderige moerassen die haar omringden. Het was een plek waar de Huinen, afkomstig uit het verre Scandinaviƫ, hun toevlucht hadden gezocht, waar ze de kronkelende rivier de Hunesus opvoeren en zich vestigden op de vruchtbare oevers.

Hunsow was meer dan alleen een nederzetting; het was het kloppende hart van een bloeiende gemeenschap. Haar straten waren doordrenkt met verhalen van handel, kunst en kennis die zich verspreidden als de wind door de bladeren van de oude eiken. De Huinen bouwden hun huizen van steen en hout, trots staand als getuigen van hun verbondenheid met het land en de geschiedenis die ze deelden.

Maar net zoals de schaduw die valt bij het vallen van de nacht, werd de glans van Hunsow bedreigd door de komst van de Noormannen. De woeste krijgers, geleid door Denenkoning Godfried, daalden neer op de rustige vallei, hun zwaarden glinsterend in de zon terwijl ze hun weg baanden door de dichte begroeiing. De vredige stilte werd verstoord door het geluid van strijd en de rook van brandende huizen vulde de lucht.

Ondanks de moedige weerstand van de Huinen kon Hunsow niet standhouden tegen de brute kracht van de indringers. De stad werd geplunderd en verwoest, haar straten gevuld met de echo’s van een verloren tijdperk. De overlevenden vluchtten naar veiligere oorden, hun harten zwaar van verdriet om het verlies van hun geliefde thuis.

Maar hoewel de fysieke overblijfselen van Hunsow misschien verloren zijn gegaan in de stroom der tijd, blijft haar herinnering voortleven in de harten en geesten van de mensen van Drenthe. Van de oude geschriften van Johan Picardt tot de hedendaagse speurtochten van archeologen en waarzeggers, de legende van Hunsow blijft een bron van fascinatie en inspiratie.

Misschien, ergens diep in de schaduwen van het verleden, rusten de geheimen van Hunsow nog steeds, wachtend om ontdekt te worden door degenen die durven te zoeken naar de waarheid achter de nevels van de geschiedenis.

De stad Hunsow leeft nog enigszins voort in de wapens van Odoorn en de gemeente Borger-Odoorn. Op het wapen van Odoorn staat een weergave van de brandende stad Hunsow. De schild houdende paarden op het gemeentewapen van Borger-Odoorn dragen een zwarte halsband, als teken van de vernietiging door het vuur