In de vroege ochtendmist van een ver verleden, toen de Drentse gronden nog werden doorkruist door jagers op zoek naar voedsel, ontstond Benneveld als een nederzetting op de overgang van jagerskampen naar vaste bewoning. De archeologische sporen van vuursteendepots vertellen het verhaal van een oeroud dorp, waar de grond doordrenkt was met de geschiedenis van zijn bewoners.

Op het erf van Bennevelderstraat 12, waar nu boerderijen hun verhalen fluisteren, ontdekte men sporen van bewoning die teruggaan tot 4000 jaar v.Chr. Hier, temidden van agrarische activiteit en vaste structuren, werden kostbare artefacten gevonden, waaronder een opvallend roze kling uit Helgoland. Een mes dat waarschijnlijk toebehoorde aan een belangrijk persoon, misschien wel het stamhoofd dat de gemeenschap leidde.

Een kilometer ten noordoosten, op de Koeweiden, bij de kruising Doolhofweg-Horstdijk, trof men een andere jagerskamp aan, een tijdcapsule van 5000 jaar v.Chr. Een depot met 92 gebruiksvoorwerpen onthulde het dagelijkse leven en de ambachten van lang vervlogen tijden. Potscherven uit 2000 v.Chr. vertelden verhalen van latere generaties die hun stempel drukten op de geschiedenis van Benneveld.

Westelijk van de Bennevelderes, bij de Koematen, vond men de derde woonplek. Hier, tussen 2100-750 v.Chr., getuigden 45 vondsten van een evoluerende gemeenschap die zich aanpaste aan nieuwe tijden. De jagers werden landbouwers, en de zwerfkei op de Brink, omringd door eiken en linden, getuigde van de eerbiedwaardige ouderdom van het dorp.

Benneveld groeide uit tot een boermarke, waar gemeenschappelijke en particuliere gronden werden gedeeld binnen dit autonome gebied. Rond de middeleeuwen maakte de boermarke zijn eigen regels, vastgelegd in willekeuren. Eeuwen later, in 1840, vond er een herverdeling plaats, en met de komst van kunstmest en ontginningsmaatschappij Heidemij kwamen de heidevelden tot bloei. Boeren tilden individuele productie naar nieuwe hoogten, maar voor de boermarke resteerden slechts enkele overblijfselen, waaronder de Brink en de ijsbaan.

De moderniteit bereikte Benneveld, en met de ruilverkaveling “Mars- en Westerstroom” werden de laatste zandwegen symbolisch overgedragen aan de gemeente Coevorden. Door de eeuwen heen kreeg het dorp verschillende namen, maar de ziel van Benneveld bleef geworteld in zijn agrarische oorsprong.

Vandaag de dag staan er monumentale boerderijen langs de oude straten, getuigen van een rijke geschiedenis die is doorgegeven van generatie op generatie. De hallenhuisboerderij uit 1774 op Bennevelderstraat 13, met zijn jaartalankers, staat als een rijksmonument, een tastbaar eerbetoon aan het verleden van dit Drentse dorp.