In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog bood het vredige landschap van Zuidoost Drenthe een verrassende wending met de ontdekking van olie bij het kleine dorpje Schoonebeek. Terwijl de wereld nog steeds herstellende was van de verwoestingen van de oorlog, begonnen de kansen van dit afgelegen gebied langzaam te verschuiven.

Het was de zomer van 1944 toen de boorinstallatie Coevorden 3, beheerd door de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), te midden van duisternis en verduistering werd bewaakt door twee werknemers. Het weer was ongewoon koud en nat voor juni, maar dat was slechts een voorspel voor wat komen ging.

Op een kille nacht werden de bewakers overrompeld door een groep mannen, gekleed in overalls en met rode armbanden die hen identificeerden als leden van de NSB, de beruchte paramilitaire organisatie die collaboreerde met de Duitse bezetter. De BPM-werknemers werden vastgebonden terwijl de indringers hen vertelden dat ze hen beschermden tegen verdenking van medeplichtigheid. Het bleek echter al snel dat deze mannen geen landwachters waren, maar een verzetsgroep die de olie-installatie aanviel om de Duitse machinerie te ontwrichten.

Met pogingen om de olieopslag in brand te steken, slaagden ze er alleen in om een kleine explosie te veroorzaken, maar de werkelijke schade kwam door het meenemen van kostbare gereedschappen die moeilijk te vervangen waren in oorlogstijd. Dit was slechts het begin van een reeks vertragingsacties die werden uitgevoerd om de olieproductie te dwarsbomen terwijl de Duitsers nog aan de macht waren.

De dreiging van luchtaanvallen dwong het personeel regelmatig naar schuilkelders, waar ze soms dagenlang vastzaten, waardoor de werkzaamheden verder werden vertraagd. Deze vertragingsstrategie was cruciaal om te voorkomen dat de olie uit Schoonebeek de Duitse oorlogsmachine zou voeden.

Terwijl de oorlog voortduurde, bleven de geheimen van Schoonebeek bewaard, verborgen onder het aardoppervlak, wachtend op een tijd waarin vrede en vooruitgang weer zouden heersen. En toen eindelijk de bevrijding kwam, werd het geheim van Schoonebeek onthuld, een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van een land dat herrees uit de as van oorlog en verwoesting.