In de diepe duisternis van de Drentse nacht, waar de sterren slechts kleine lichtpuntjes waren in een zee van duisternis, voltrok zich een stille strijd. Het was een strijd die niet op de voorgrond van het slagveld werd gevoerd, maar in de schaduwen van het verzet tegen de bezetter. Het was een tijd waarin de Royal Air Force als een engel van gerechtigheid boven het bezette Nederland vloog, beladen met containers vol wapens en hoop.

Twinkelende lichtsignalen, als geheime codes van verzet, doorkliefden de nachtelijke hemel en gidsten de geallieerde piloten naar de afworpplaatsen. Diep in de bossen tussen Meppen en Aalden, en in het verborgen natuurgebied Kremboong bij vliegveld Hoogeveen, wachtten de verzetsleden geduldig. Met ingehouden adem en kloppende harten ontvingen ze de kostbare ladingen die uit de donkere wolken vielen.

Piet Tijsma, een gewone boer op het Klooster bij Coevorden, werd een held zonder cape toen hij zijn boerderij omtoverde tot een schuilplaats voor de vrijheidsstrijd. Onder zijn dak werden wapens verstopt, gereed om te dienen in de strijd tegen de onderdrukker. Maar het was niet alleen op zijn boerderij dat de geest van verzet heerste. In boerderijen, kapschuren en kerkgebouwen door heel Drenthe werden de kostbare ladingen verborgen, als schatten begraven onder een deken van normaal leven.

Het verzet kende geen grenzen als het ging om het veiligstellen van de wapens die uit de hemel vielen. Met boerenwagens en wipkarren werden de containers over grote afstanden vervoerd, hun ware aard verborgen onder aardappelen en turf. Het was een gevaarlijk spel van kat en muis, waarbij elke stap nauwgezet werd gevolgd door de scherpe ogen van de bezetter.

Maar ondanks de risico’s en het constante gevaar, bleef de vlam van verzet branden in de harten van de Drentse patriotten. Met elke geslaagde wapendropping groeide de hoop op een bevrijding die, hoewel ver weg, steeds tastbaarder leek te worden. De wapens die uit de duisternis vielen, waren meer dan alleen metalen voorwerpen; ze waren de belichaming van vrijheid en verzet.

En zo werd de stille strijd voortgezet, nacht na nacht, tot de dag van de bevrijding eindelijk aanbrak en de zon van vrijheid de donkere schaduwen verdreef. De wapendroppings in Drenthe tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden worden herinnerd als een daad van moed en vastberadenheid, een lichtpuntje van hoop te midden van de duisternis van bezetting en onderdrukking.